İZMİR YARIŞ HAYATI RİSKLİ ATLAR

3. KOŞU

BAYAYNA: En az iki kere tabelaya girmesi lazım.