RON NİCOLETTİ TAHMİNİ

1.KOŞU: 8-5-1

2.KOŞU: 1-10-9

3.KOŞU: 8-4-1-6

4.KOŞU: 7-2-10

5.KOŞU: 2-4-3

6.KOŞU: 1-3-4

7.KOŞU: 11-3-2

JASON BLEWITT'S TAHMİNLERİ

1.KOŞU: 8-1-2-5

2.KOŞU: 1-9-5-10

3.KOŞU: 4-5-1-8

4.KOŞU: 7-2-1-10

5.KOŞU: 2-1-3-9

6.KOŞU: 1-4-6-5

7.KOŞU: 11-9-2-1

ALFREDO ALONZO TAHMİNİ

1.KOŞU: 5- W W Archie 1- Mighty Fast 8- Nothing for Free 4- Restess Rocker

2.KOŞU: 1- Little Bella 9- Moon Eyes 10- Grey Manners

3.KOŞU: 4- Bardot 7- Running Girl 8- Kozy Dreams 1- Ebony Bay

4.KOŞU: 7- Im the Captain Now 1- Dark Ages 10- Mystical Moon 2- Crow Moon

5.KOŞU: 2- Ghostly Beauty 1- Lady Panda 3- Lookinlikeaqueen

6.KOŞU: 1- Mobeatyabad 6- Silverly Enough 3- Peruvian Boy

7.KOŞU: 11- Halladay 3- First Premio 9- Penalty 1- Colonist