RON NICOLETTI GULFSTREAM TAHMİNLERİ

1. KOŞU: 2 KRACHENWAGEN // 1-6
2. KOŞU: 11 HOLY MEISTER // 5-12
3. KOŞU: 5 FLAWLESS MOON // 7-8
4. KOŞU: 7 SEIZE THE HAY // 5-6
5. KOŞU: 2 SOUTH SEA // 5-1
6. KOŞU: 5 ALWAYS SHOPPING // 8-4
7. KOŞU: 2 BLOOD MOON // 1-7

JASON BLEWITTS GULFSTREAM TAHMİNLERİ

1. KOŞU: 2 KRACHENWAGEN // 1-6-4
2. KOŞU: 11 HOLY MEISTER // 5-8-4
3. KOŞU: 6 BROADWAY PETE // 5-7-8
4. KOŞU: 7 SEIZE THE HAY // 5-2-6
5. KOŞU: 3 VINCERO // 7-2-6
6. KOŞU: 7 MİNT D // 5-8-9
7. KOŞU: 2 BLOOD MOON // 7-6-5

ALFREDO ALFONZO GULFSTREAM TAHMİNLERİ

1. KOŞU: 1- Chase Runner // 2-5
2. KOŞU: 11- Holy Meister // 5-7
3. KOŞU: 5- Flawless Moon // 7-2
4. KOŞU: 1- Freedom’s Flight // 7-5
5. KOŞU: 5- Front Loaded // 2-7
6. KOŞU: 5- Always Shopping // 9-7-8
7. KOŞU: 4- Gemo // 7-1

CARIBE PALMA GULFSTREAM TAHMİNLERİ

1. KOŞU: 2 KRACHENWAGEN // 1-6
2. KOŞU: 11 HOLY MEISTER // 4-5
3. KOŞU: 7 BIG SPENDER //5-6
4. KOŞU: 7 SEIZE THE HAY // 5-6
5. KOŞU: 5 FRONT LOADED // 2-7
6. KOŞU: 5 ALWAYS SHOPPING // 4-9
7. KOŞU: 2 BLOOD MOON // 8-7

PEDRO CASELLA GULFSTREAM TAHMİNLERİ

1. KOŞU: 2 KRACHENWAGEN // 1-3
2. KOŞU: 11 HOLY MEISTER // 5-4-10
3. KOŞU: 7 BIG SPENDER //5-1
4. KOŞU: 7 SEIZE THE HAY // 1-5-10
5. KOŞU: 5 FRONT LOADED // 7-3
6. KOŞU: 5 ART OF ALMOST // 5-7-3
7. KOŞU: 5 DYNADRIVE // 7-2