29 Mayıs Hong Kong Sha Tin At Yarışı Tahminleri

 

SAM AGARS

1. KOŞU: 8,1,2,3

2. KOŞU: 7 ROMANTIC COMBO // 4,3,1
3. KOŞU: 3,9,1,2
4. KOŞU: 4,6,7,2
5. KOŞU: 4,3,2,6
6. KOŞU: 4,14,8,1
7. KOŞU3,2,1,11

ROSE CLARK

1. KOŞU: 11,3,8,10

2. KOŞU: 1 CHANCHENG PRINCE // 14,4,3
3. KOŞU: 1,3,8,10
4. KOŞU: 4 EXCELLENT PROPOSA BANKO
5. KOŞU: 4,3,1,2
6. KOŞU: 4,14,9,8
7. KOŞU: 5,2,7,11

TOM BIDDINGTON

1. KOŞU: 11,8,5,3
2. KOŞU: 7,10,14,13
3. KOŞU: 1,9,14,3
4. KOŞU: 6,4,2,7
5. KOŞU: 4 SAKEWIN BANKO
6. KOŞU: 5,6,8,4
7. KOŞU11 REWARDING TOGETHER // 12,1,2

PHILIPP WOO

1. KOŞU: 1 LIGHT OF WANSHI BANKO

2. KOŞU: 6,7,1,3
3. KOŞU: 1,9,14,4
4. KOŞU: 6 BEAUTY JOY // 4,3,7
5. KOŞU: 1,4,3,9
6. KOŞU: 2,1,4,9
7. KOŞU: 12,2,3,11

VINCENT WONG

1. KOŞU: 1,5,8,11

2. KOŞU: 7,5,3,2
3. KOŞU: 1 ENCHANTING IBIS // 9,3,8
4. KOŞU: 2,4,6,7
5. KOŞU: 4,3,1,6
6. KOŞU: 14,1,4,5
7. KOŞU2,3,12,13a

RACING POST

1. KOŞU: 1,8,12,2

2. KOŞU: 7,10,1,6
3. KOŞU: 9 CALIFORNIA VANES BANKO
4. KOŞU: 4,6,8,2
5. KOŞU: 4 SAKEWIN // 1,3,6
6. KOŞU: 14,8,1,4
7. KOŞU3,2,12,1

TOM WOOD

1. KOŞU: 11,1,3,8

2. KOŞU: 7,6,10,4
3. KOŞU: 8 BEAUTY TYCOON // 10,1,2
4. KOŞU: 6 BEAUTY JOY BANKO
5. KOŞU: 4,3,6,1
6. KOŞU: 8,14,4,5
7. KOŞU: 8,1,3,7

Daha yeni Daha eski